Fancoil ile soğutma sistemi nedir?

Anasayfa » Fancoil ile soğutma sistemi nedir?

Temel prensip olarak içerisine sıcak su aldığı zaman sıcak, soğuk su aldığı zaman soğuk üfleyen cihazdır. Üflemeyi ise içinde bulunan fan yardımı ile yapar. İçeri giren akışkan kılcal borulardan geçerken hemen arkasındaki fan üfleme yapar. Akışkan sıcak ise sıcak üfler soğuk ise soğuk üfleme yapılır. Böylece odanın havası istenilen rejime getirilmiş olur. Fancoil’ler iki tipte işlenirler;

2 Borulu Fancoiller : Uzerinde tek coil bulunan fancoil tipidir. Tercih edilmesinin nedeni daha ucuz olmasıdır. Aynı anda ısıtma veya soğutma işlemlerinden birini yapabilir. Bu tip fancoiller özellikle geçiş dönemlerinde işletmede büyük sıkıntılara sebep olur.

4 Borulu Fancoiller : Uzerinde 2 coil bulunan fancoil tipidir. Aynı anda ısıtma ve soğutma işlemini yapabilirfan coil

Fancoiller küçük hacimlerin iklimlendirilmesinde kullanılırlar. Fancoil kullanılan sistemlerde sistem kurulumu 2 tipte yapılabilir. birincisi ; Fancoile bir primer klima santrali ile sabit sıcaklıkta bir hava gönderilir fancoil bu havayı mahalde istenilen sıcaklığa göre şantlandırır ikinci uygulamada ise mahale bir supply fan veya bir HRV Cihazı ile taze hava gönderilir fancoil mahalden aldığı havayı istenilen sıcaklığa göre şartlandırır. İşletme açısından ikinci seçeneği kişisel görüşüm olarak pek uygun görmüyorum nedeni ise iklimin sert geçtiği dönemlerde işletme maliyetlerinin çok artması bunu bir örnekle açıklamak istiyorum ;

Dış hava sıcaklığının 30 derece olduğunu düşünelim mahalde istediğimiz set sıcaklığı 22 derece biz dışarıdan aldığımız 30 derece havayı 22 dereceye getirmek için chilleri daha fazla çalıştırmak durumundayız bu da işletmeye çok büyük bir elektrik maliyeti anlamına gelmektedir.

Fancoiller duvar tipi ve tavan tipi olarak 2 tipte üretilirler.
Fancoil motorları farklı hızlarda çalışabilecek şekilde tasarlanmışlardır bunun nedeni mahal havasının sürekli olarak değişmesidir. Bu yüzden fanın bu değişikliğe göre hızlı veya yavaş çalışması gerekebilir. Fancoiller 7 hızlı 4 hızlı ve 3 Hızlı olarak üretilirler ( Daha farklısını henüz görmedim ) fakat genel olarak bu hızlardan 3 hızı kullanırız ( Düşük, Orta, Yüksek )

Bütün iklimlendirme cihazlarında olduğu gibi fancoillerdede yoğuşma büyük bir problemdir bu yüzden bütün fancoillerde yoğuşma için drenaj kutusu bulunur binalarda bütün fancoilleri dolaşan bir drenaj borusu bulunur e yoğuşma suyu buradan boşaltılır.
Fancoillerin Otomasyon Sisteminden Kontrol Edilmesi :

Fancoillerin otomasyon sistemi üzerinden kontrol edilmesinde genel olarak bir haberleşme protokolü e bu protokolle çalışan bir fancoil kontrol ünitesi bulunmaktadır. Birçok markanın birçok cihazı bulunmakta bu ayrıntıya fazla girmeyeceğim genel olarak fancoil kontrol cihazları fancoil üzerindeki fanı, ısıtma ve soğutma vana motorunu kontrol eder. Bu cihazları kontrol ederken referans olarak mahalde bulunan termostatın set sıcaklığına bakar. Konuyu biraz daha açarsak;

Mahalde istenen set sıcaklığı ve mahal sıcaklığı bir kablo ile fancoil kontrol ünitesine gelir fancoil kontrol ünitesi mahaldeki sıcaklık ve istenen set sıcaklığına göre ısıtma veya soğutma vana motoruna komut verir eğer set sıcaklığı mahal sıcaklığına yakın ise fanı düşük hızda çalıştırır mahal sıcaklığı ve set sıcaklığı arasındaki fark büyük ise fanı yüksek hızda çalıştırır set sıcaklığına yaklaştıkça fanın devir hızını düşürür. Bu kontrol sistemi bütün marka cihazlarda aynı şekilde işler.