Kalorimetre ile ısı paylaşımı nasıl çalışır?

Anasayfa » Kalorimetre ile ısı paylaşımı nasıl çalışır?

Ülkemizde 2007 yılında yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 2008 yılında yayınlanan ilgili yönetmelikler ile ısı kontrol sistemlerinin merkezi ısıtma sistemli binalarda kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Binalarda enerji performansı yönetmeliği gereğince, yeni yapılmakta olan ve mevcut binalar, 2000 m² ve üzeri kapalı alana sahip ve merkezi sistemle ısınıyorlarsa 2012 Mayıs ayı itibariyle ısı paylaşım sistemlerini kullanmak zorundadırlar.

Enerji Verimlilik Yasası’na göre;

“Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezi ve lokal veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanımı miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz.”

“Tüketilen enerjiyi sınırlandırmak için merkezi ısıtma sistemi kullanılan binalarda TS EN 215’e uygun termostatik radyatör vanası kullanılır.”

“Merkezi ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin %70’i bağımsız bölümlerin ölçülen ısı tüketimlerine göre paylaştırılır. Toplam ısıtma giderinin, %30’u ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır.”

Isı gider paylaşım sistemleri Kalorimetre ve Isı Pay ölçer sistemleri olmak üzere iki şekilde uygulanmaktadır.

KALORİMETRELER

Isıtma ve soğutma sistemlerinde tüketilen ısı miktarının ölçülmesinde kullanılan cihazlardır. Merkezi ısıtma sistemine sahip, tesisat yapısı kolektörlü (mobil) sistemlerde kullanılır.

Isı sayacı, harici ve dâhili (kompakt sayaçlarda gövde üzerindedir) sıcaklık sensorları ile gidiş sıcaklığını ve dönüş sıcaklığını ölçerek arasındaki farkı hesaplar. Aynı zamanda geçen debiyi de anlık olarak ölçerek tüketilen enerjiyi bulur.

Isı sayaçları üç ana bileşenden oluşur.

1. Debimetre: Dairenin radyatörlerinde dolaşan ısıtma suyu miktarını ölçer.

2. Sıcaklık Sensor Çifti: Isıtma suyunun daireye girmeden önceki sıcaklık değerini ve radyatörlerde dolaştıktan sonra daireden çıkış sıcaklık değerini ölçer.

3. Hesaplama Ünitesi: Tüketilen ısı miktarını hesaplar ve geçmiş dönem tüketim miktarlarını hafızasında saklar.

ÖN ÖDEMELİ KONTÖR KARTLI KALORİMETRE SİSTEMLERİ

Ön ödemeli ısı sayacı sistemi: Üzerine yerleştirildiği ısıtma giriş hattından geçen ısı enerjisi miktarını debi ve sıcaklık farkına göre ölçerek bedelinin önceden ödenmesi prensibine göre çalışır.Yönetim ısı enerji bedelini önceden alır ve karta ödendiği kadar kontör yükler.Kullanıcının tesisata veya sıcak su istasyona monte edilen kesme vanası Sistemi ile kontrol edilir. Kontör bittiğinde kesme vanası %10 açık kalacak şekilde kapatılır ve böylece daire sıcaklığın yasal olarak 15°C ‘nin altına düşmemesini sağlar.

ISI PAY ÖLÇERLER

Merkezi sistemle ısınan binalarda, her dairenin ne kadar ısı tükettiğini tespit eden bir sayaçtır. Isı pay ölçer her radyatöre monte edilerek dairenin bireysel bazdaki toplam ısı harcamalarının tespit edilmesini buna göre de gider paylaşımı yapılabilmesini sağlayan ısı sayacıdır. böylece her daire kullanmış oldugu enerjinin parasını öder.daha çok kolon sistemi ile dağıtım yapılmış merkezi kalorifer sistemlerinde kullanılır.Sistem bir termostatik vana ile birlikte kullanılarak max verim sağlanmış olur.